Tjänster

Personlig service vid hjälp att välja rätt växter.
Tar hem växter som inte finns på lager.
Leverans med egna bilar.
Buskar o perenner på beställning.
Växter till anläggning offereras.